Wikileaks o el boc expiatori

Washington, D.C. – Des que el portal Wikileaks va començar a filtrar documents considerats confidencials, als Estats Units s’han endegat diversos debats al respecte que susciten reaccions tant dispars com la de la lloança a l’atreviment o la condemna sense pal·liatius. Wikileaks ha confiat les últimes filtracions a cinc mitjans de comunicació — quatre europeus i només un de nord-americà, el New York Times.

Els actors del debat al país sobre la filtració són molts, però el més destacat és, per raons obvies, el govern federal. És interessant seguir d’aprop l’exercici d’equilibri que practiquen aquests dies els seus responsables, atacant el portal i defensant a l’hora la llibertat d’expressió. Dijous passat el portaveu del Departament d’Estat, P. J. Crowley, Sigue leyendo